Administraties
Iedere ondernemer krijgt te maken met administratieve verplichtingen, een onduidelijke of rommelige administratie wordt, door bijvoorbeeld de belastingdienst en ons, niet geaccepteerd.
Wij kunnen uw administratieve taken uit handen nemen. Dit kan gedeeltelijk, waarbij wij u begeleiden bij de administratieve taken, maar ook volledig waarbij wij alle taken voor onze rekening nemen.

Onder andere kunnen wij voor u het volgende verzorgen:
 • inboeken en verwerken van alle administraties binnen het Midden- en Kleinbedrijf
 • het voeren van administraties van eenmanszaken, stichtingen, V.O.F. of B.V .
 • samenstellen rapportages, desgewenst per week, maand, kwartaal of jaar.
 • opstellen begroting
 • uitvoeren van controlewerkzaamheden van een door uzelf gevoerde administratie
 • fiscale aangiftes voor de Omzetbelasting, Loonheffing, Vennootschapsbelasting etc.
 • verzorgen van uw volledige loonadministratie
 • ondersteuning bij het inrichten van uw administratie
 • opstellen van begrotingen, kredietaanvragen etc.
 • tijdelijke hulp bij elke administratieve achterstand binnen uw bedrijf

Er zijn vele manieren om een administratie aan te leveren; van de spreekwoordelijke schoenendoos tot aan online boekhouden, samen met u bepalen wij hoe de administratie moet worden opgezet, verwerkt en beheerd. Enkele voorbeelden:
 • De meest kostbare manier is de spreekwoordelijke schoenendoos, waarbij wij deze verwerken tot en met de belastingaangifte.
 • Wat meer voorkomt en dus ook minder kostbaar, is de aanlevering in mappen. Wat gemiddeld iedere maand of elk kwartaal (vaak afhankelijk van de BTW aangifte) gebeurt, deze wordt dan verwerkt waarna gelijk de aangifte BTW wordt gedaan. Voordeel hiervan is natuurlijk dat u, als klant, iedere keer na het verwerken van de administratie weet hoe uw bedrijf er op dat moment financieel voorstaat.
 • Uiteraard kunnen wij ook op locatie bij de klant komen om de administratie bij te werken en of te controleren. Zo wordt wekelijks of maandelijks de vinger aan de pols gehouden van uw financiën. Elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt.
 • Een kostenbesparend alternatief is dat u zelf de boekhouding online voert waarbij wij over uw schouder meekijken en daar waar nodig hulp bieden. Wij controleren dan uw administratie en stellen aan de hand daarvan het jaarrapport samen.


Wij werken voornamelijk met een zeer goed en modern financieel programma, te weten SnelStart. Wij staan tevens, zonder naast onze schoenen te lopen, vermeld op de site van SnelStart als prominent administratiekantoor. Maar natuurlijk kunnen wij heel goed overweg met de andere programma's. (Afas, Exact, Muis, Grote Beer etc.)