IM 2
Als bedrijf of overheid komt u soms voor een nieuwe situatie te staan, waarvoor u geen pasklaar antwoord heeft. Deze situaties vragen dikwijls om advies op maat en de inzet van ervaren mensen.

Analyse maakt duidelijk dat er een aantal typen interim-management wordt onderscheiden:
De belangrijkste zijn:
 • Algemeen management
  Tijdelijke waarneming van de volledige directiefunctie met totale eindverantwoordelijkheid in beleid- en beheersmatige zaken.


Onder andere:
 • Overbrugging van een managersvacature wegens ziekte of vertrek
 • Doorvoeren herstructurering/afslanking organisatie;
 • Ontwikkelen en doorvoeren nieuwe strategie.
 • Veranderingsmanagement[list]

  Het beleid van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur en/of organisatiecultuur.
  Onder andere: [list]
 • Opbouw en motiveren nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie;
 • Invoeren/doorvoeren van nieuwe procedures/systemen in bestaande organisaties.
 • Beleid management


Het uitvoeren van deel-managementtaken.
Onder andere:
 • Tijdelijke toevoeging specifieke knowhow;
 • Realiseren nieuwe activiteiten;
 • Ad hoc oplossingen bij een onverwachte lacune in de bedrijfsvoering.


Werkwijze

Onderstaand is een voorbeeld van onze methode van werken in stappen aangeduid:
 • Kennismaking met de opdrachtgever (intake)
 • Probleemanalyse, randvoorwaarden en doel
 • Opstellen plan van aanpak door interim-manager
 • Kwaliteitsbewaking/schaduwmanagement van de interim-manager
 • Eindrapportage
 • Evaluatie opdracht met opdrachtgever en interim-manager


Verdere informatie voor ondernemers:
 • vereenvoudiging oprichting BV's voor kleinere en startende ondernemers