IM 1
Steeds vaker doen zich situaties voor waarin bedrijven tijdelijk extra kennis en ervaring willen inhuren. De aard van die situaties blijkt aan verandering onderhevig. Onze Interim-management heeft zich daardoor ontwikkeld van bijna uitsluitend crisismanagement (het oplossen van problemen) tot breed veranderingsmanagement (het voorkomen van problemen). Aanleidingen voor het inschakelen van een interim-manager kunnen zijn:
 • acute crisissituaties
 • efficiencyoperaties
 • outsourcing
 • fusies
 • overnames
 • concurrentiedruk
 • speciale projecten
 • organisatieveranderingen

We onderscheiden vijf categorieën interim-management:
 • overbruggingsmanagement
 • projectmanagement
 • crisismanagement
 • deskundigheidsmanagement
 • veranderingsmanagement