Inkomstenbelasting
Iedereen die in Nederland zijn inkomen genereert heeft te maken met heffingen van belastingen.

Degene die in loondienst werkt heeft te maken met het betalen van loonheffing. Deze loonheffing wordt door de werkgever ingehouden op zijn of haar salaris. De loonheffing is een belasting die wordt ingehouden op uw inkomen.

Op het moment dat u een aangifte voor de inkomstenbelasting moet indienen wordt over uw inkomen inkomstenbelasting berekend. Het bedrag wat als loonheffing werd ingehouden wordt daarbij verrekend.

De geheven inkomstenbelasting wordt berekend volgens een schijventarief, waarbij diverse kortingen inmindering wordt gebracht.