Aanleveren gegevens aangifte inkomstenbelasting
Originele formulier welke u heeft ontvangen van de belastingdienst.
Indien van toepassing geboortedatum en voorletters kinderen.
Jaaropgave(n) uit (vroegere)dienstbetrekking(en).
Jaaroverzicht hypotheek / hypotheken.
WOZ-waarde woning.
Afrekening Notaris inzake aankoop en / of verkoop woning.
Overzicht betaalde lijfrentepremies.
Overzicht betaalde ziektekostenverzekering.
Overzicht betaalde ziektekosten.
Overzicht giften.
Originele voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, zorgtoeslag.

Heeft u eigen vermogen, dan zien wij graag ook de volgende gegevens:
(WOZ)waarde tweede woning.
Jaaroverzicht hypotheek tweede woning.
Opgaaf van alle banksaldi per 1 januari en 31 december.
Overzicht beleggingsrekeningen.
Overzicht van alle buitenlandse banksaldi per 1 januari en 31 december.
Overzicht van alle overige waarden / bezittingen per 1 januari en 31 december.