Interim Management
INTERIM MANAGEMENT 1:

Als bedrijf komt u soms voor een nieuwe situatie te staan, waarvoor u geen pasklaar antwoord heeft. Deze situaties vragen dikwijls om advies op maat en de inzet van ervaren mensen.

Analyse maakt duidelijk dat er een aantal typen interim-management wordt onderscheiden:
De belangrijkste zijn:
Algemeen management
Tijdelijke waarneming van de volledige directiefunctie met totale eindverantwoordelijkheid in beleid- en beheersmatige zaken.
Onder andere:
* Overbrugging van een managersvacature wegens ziekte of vertrek;
* Doorvoeren herstructurering/afslanking organisatie;
* Ontwikkelen en doorvoeren nieuwe strategie.
Veranderingsmanagement
Het beleid van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur en/of organisatiecultuur.
Onder andere:
* Opbouw en motiveren nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie;
* Invoeren/doorvoeren van nieuwe procedures/systemen in bestaande organisaties.
Beleid management
Het uitvoeren van deel-managementtaken.
Onder andere:
* Tijdelijke toevoeging specifieke knowhow;
* Realiseren nieuwe activiteiten;
* Ad hoc oplossingen bij een onverwachte lacune in de bedrijfsvoering.
Werkwijze
Onderstaand is een voorbeeld van onze methode van werken in stappen aangeduid.
1. Kennismaking met de opdrachtgever (intake)
2. Probleemanalyse, randvoorwaarden en doel
3. Opstellen plan van aanpak door interim-manager
4. Kwaliteitsbewaking/schaduwmanagement van de interim-manager
5. Eindrapportage
6. Evaluatie opdracht met opdrachtgever en interim-manager