Aanleveren administratie
Allereerst vragen wij u om alle door u gemaakte (verkoop) fakturen op volgorde te leggen. Dit betekend dat wij van alle gemaakte fakturen een exemplaar willen hebben gesorteerd op volgorde.
Met andere woorden: Eerst faktuur nummer 1, daar boven op faktuur nummer 2, daar boven op faktuur nummer 3 etc.
Uiteraard mag er géén faktuur ontbreken.

De kosten-/inkoopfakturen welke u per bank betaald, dient u op volgorde van faktuurdatum te sorteren. Dus eerst de fakturen van 1 januari, daar boven op de fakturen van 2 januari, daar boven op de fakturen van 3 januari etc.

Alle bankafschriften dient u op volgorde van het afschriftnummer aan te leveren. Eerst afschrift 1, daar boven op afschrift 2, daar boven op afschrift 3 etc. De originele fakturen welke u heeft gepint doet u achter het betreffende afschrift. Bij betalingen die privé zijn vermeld u een "P".

Van alle betalingen die u kontant heeft betaald doet u de bonnen/fakturen op volgorde van datum. Dus eerst de fakturen van 1 januari, daar boven op de fakturen van 2 januari, daar boven op de fakturen van 3 januari etc.

TIP om kosten te besparen.
Neem voor al uw betalingen een aparte rekening bij uw bank voor privé betalingen en een aparte rekening voor uw zakelijke betalingen.

Zorg er voor dat alle benodigde bescheiden worden aangeleverd.

Denk er om dat op alle fakturen/bonnen de btw staat vermeld.